Vi presenterar Uddeholm Vanax SuperClean - rostfritt och 60 HRC Pressrelease 31 mars 2017 Stålseminarier i Göteborg, Jönköping och Lund Läs mer Senaste numret av vår kundtidning Supreme Nr 1 maj 2017 Förbearbetat stål från Uddeholm - en kostnadseffektiv lösning Kundanpassade produkter Uddeholm Vanadis 8 SuperClean - lansering av nytt pulverstål En slitstark långdistansare Världens första och enda patenterade rosttröga hållarstål Möt Uddeholm Idun ToughMet - för avancerade komponenter i krävande applikationer Läs mer
Nyhetsarkiv

Konventionellt stål

Fyra steg i den konventionella processen

Uddeholms produktionsanläggningar är skräddarsydda för produktion av verktygsstål och består av enheter för smältning, götgjutning, smide, valsning, värmebehandling och bearbetning. Hela processen är strikt övervakad för att säkerställa kvaliteten.

Framställningen av konventionellt stål består av fyra steg:

  • Ljusbågsugn
  • Skänkugn
  • Stiggjutning
  • Smide/valsning och värmebehandlingLjusbågsugn

Processen för konventionell framställning av verktygsstål baseras på noga utvalt råmaterial med låga föroreningshalter, som smälts ner i en ljusbågsugn och sedan raffineras. Till returstålet tillsätts ferrolegeringar och slaggbildare. Smältning sker genom att elektrisk energi flyttas med hjälp av ljusbågar mellan tre grafitelektroder och stålblandningen.

Skänkugn

Efter smältning läggs en sekundär metallurgisk behandling in. En viktig aspekt av skänkmetallurgin är vakuumavgasningen. Här försvinner sönderdelade element som väte, kväve och syre genom att tillsätta ädelgas och utsätta smältan för partiellt undertryck. Den starka mixen av den högalkaliska slaggen och stålbadet resulterar i gynnsamma förhållanden för borttagning av svavel och slagginneslutningar.

Stiggjutning

Gjutning i ett gjutmunstycke kräver minutiös kontroll av smältans temperatur för att undvika segring och inneslutningar. Isolerad stiggjutning används för bästa resultat.

Smide/valsning och värmebehandling

Målet med smide/valsning och värmebehandling är att producera material med hög homogenitet genom plastisk deformation. Efter smide/valsning värmebehandlas stången, antingen genom mjukglödgning eller genom härdning och anlöpning.go