Vi presenterar Uddeholm Vanax SuperClean - rostfritt och 60 HRC Pressrelease 31 mars 2017 Stålseminarier i Göteborg, Jönköping och Lund Läs mer Senaste numret av vår kundtidning Supreme Nr 1 maj 2017 Förbearbetat stål från Uddeholm - en kostnadseffektiv lösning Kundanpassade produkter Uddeholm Vanadis 8 SuperClean - lansering av nytt pulverstål En slitstark långdistansare Världens första och enda patenterade rosttröga hållarstål Möt Uddeholm Idun ToughMet - för avancerade komponenter i krävande applikationer Läs mer
Nyhetsarkiv

Verktygsstål

Material för alla applikationer

Under respektive produkt kan du hämta dimensions- och utförandeprogram, broschyrer och skärdatarekommendationer. 

Övrig teknisk information om toleranser, standarder, bearbetning, svetsning, svetselektroder m.m. finner du under Downloads
Uddeholms Fickhandbok - bläddra i den här


Regler för export av Alumec 89, Corrax och RoyAlloy etc (EN)
 A-G              H-L                M-S               T-ÖFolie

Hämta
Rostfri värmebehandlingsfolie i brett format, 610 mm, användes som skydd mot avkolning och oxidation vid härdning.

Alumec 89

Hämta
Alumec 89 är en aluminiumlegering med hög hårdhet och goda hållfasthetsegenskaper. Alumec levereras som varmvalsad, värmebehandlad plåt eller stång och används till verktyg samt konstruktionsdetaljer där lätta starka lösningar krävs. Mycket god skärbarhet och hög värmeledningsförmåga.


Uddeholm Alvar 14

Hämta
Uddeholm Alvar 14 är ett Cr-Ni-Mo-legerat varmarbetsstål, som används i olika verktygsapplikationer t ex hjälpverktyg för strängpressning.


Uddeholm Arne

Hämta
Uddeholm Arne är ett låglegerat, mångsidigt kallarbetsstål med god skärbarhet. Lämpligt för verktyg till korta serier för många olika kallarbetsändamål. Då Arne är ett oljehärdande stål med sämre dimensionsstabilitet än våra övriga kallarbetsstål skall det företrädesvis användas för mindre verktyg.


Uddeholm Balder

Hämta
Uddeholm Balder är ett högpresterande verktygsstål avsett för applikationer med höga krav på varmhållfasthet hos materialet i kombination med utmärkt bearbetbarhet.


Uddeholm Bure

Hämta
THG 2000 byter fr o m den 1 oktober 2013 namn till Uddeholm Bure.

Uddeholm Bure är ett höghållfast specialstål för detaljer där stora krav ställs på bearbetbarhet, härdbarhet, duktilitet och nötningsbeständighet. Levereras mjukglödgat eller seghärdat i större tonnage.


Uddeholm Caldie

Hämta
Uddehom Caldie är ett krom-molybden-vanadin legerat stål, som är lämpligt för korta till medellånga serier där urflisning och/eller sprickbildning är dominerande skademekanismer och där en hög tryckhållfasthet (> 60 HRC) är nödvändig. Detta gör Caldie till ett utmärkt stål för svåra kallarbetsapplikationer, som exempelvis vid klippning och formning av extremt höghållfasta stål.


Uddeholm Calmax

Hämta
Uddeholm Calmax är ett stål med mycket god seghet och duktilitet som lämpar sig för korta och medellånga serier i verktygsapplikationer som kräver högt motstånd mot urflisning. Egenskapsprofilen gör Calmax lämpligt för stansning och klippning av tjock plåt.


Ceax

Hämta
Ceax ett material som rekommenderas för konstruktionsdetaljer och används ofta i leveranshårdhet. Stålet har god skärbarhet och hållfasthet.


 topp

Uddeholm Chipper/Viking

Hämta
Uddeholm Chipper/Viking är ett mångsidigt, höglegerat verktygsstål som karaktäriseras av sin utmärkta kombination av hög seghet och god slitstyrka. Speciellt lämpligt för huggmaskinknivar, klippning av grova material och formning.


Uddeholm Corrax

Hämta
Uddeholm Corrax är ett seghärdat stål med extremt god korrosionsbeständighet som når upp till hårdheter runt 50 HRC med en enkel värmebehandling. Corrax används både som formverktygs-insatser och konstruktionsmaterial bland annat inom medicin- och livsmedelsindustrin.


Uddeholm Dievar

Hämta
Uddeholm Dievar ett högpresterande Cr-Mo-V-legerat varmarbetsstål med mycket god härdbarhet,  god varmhållfasthet och utmärkt seghet och duktilitet. Rekommenderas där kraven på seghet och duktilitet är extremt höga.


Uddeholm Elmax SuperClean

Hämta
Uddeholm Elmax SuperClean är ett pulvermetallurgiskt formstål som karaktäriseras av mycket hög slitstyrka och god korrosionsbeständighet. Används i huvudsak till formverktygsinsatser inom elektronikindustrin då polymerer med höga halter av nötande tillsatsmaterial nyttjas. Elmax används också som konstruktionsmaterial inom medicin- och livsmedelsindustrin.


Uddeholm Fermo

Hämta
Uddeholm Fermo är ett verktygsstål som rekommenderas för klippning och formning i korta serier där skäreggen utsätts för nötning. Fermo levereras i seghärdat tillstånd och är lämpligt att flam- eller induktionshärda.


Uddeholm Formax

Hämta
Uddeholm Formax är ett stål med låg kolhalt med hög skärbarhet, som används i leveranstillståndet för stans- och dynfästen samt för matriser och andra maskindelar. Formax är lämpligt att gasskära och har god svetsbarhet


Uddeholm Formvar

Hämta
Uddeholm Formvar är ett högpresterande varmarbetsstål med mycket god beständighet mot varmnötning och plastisk deformation. Tillsammans med egenskaper som god anlöpningsbeständighet och god hållfasthet vid förhöjda temperaturer gör det Formvar till ett lämpligt val i applikationer för extrusion och smide.


Uddeholm Holdax

Hämta
Uddeholm Holdax är ett seghärdat stål med mycket god skärbarhet, god motståndskraft mot intryckningar och jämn hårdhet i alla dimensioner. Används som hållarmaterial inom plastindustrin, men kan med fördel också användas för konstruktionsdetaljer och i klippverktyg där man har stora krav på hållfasthet.


Uddeholm Hotvar

Hämta
Uddeholm Hotvar är ett premium varmarbetsstål med mycket god anlöpningsbeständighet. Kan värmebehandlas till 58 HRC och får då en mycket god varmnötningsbeständighet. Används i applikationer där varmnötning och/eller plastisk deformation är dominerande skademekanismer.


 topp

Uddeholm Idun

Hämta
Uddeholm Idun är ett omsmält och patenterat rosttrögt stål, som levereras seghärdat till 42-46 HRC. Idun karaktäriseras av hög korrosionsbeständighet, god bearbetbarhet och nötningsbeständighet.


Uddehom Impax Supreme

Hämta
Uddeholm Impax Supreme är ett seghärdat formstål med mycket goda polerings- och fotoetsningsegenskaper. Brett användningsområde inom formsprutning, formblåsningsverktyg och strängsprutningsmatriser. Leveranshårdhet 290-330 HB.


Uddeholm Mirrax ESR

Hämta
Uddeholm Mirrax ESR har utvecklats för att möta industrins allt högre krav på formstål med en kombination av seghet, korrosionsmotstånd och förmåga att nå jämna hårdhetsnivåer i större dimensioner, detta i kombination med mycket god polerbarhet.


Uddeholm Mirrax 40

Hämta
Uddeholm Mirrax 40 är ett omsmält korrosionsbeständigt stål som levereras seghärdat till 40 HRC. Tillverkningsprocessen ger ett mycket rent stål med utmärkt polerbarhet. Kombinationen av hög hårdhet och hög hållfasthet ger verktyg med bra motstånd mot intryckningar, vilket minskar risken för oväntade haverier och ger längre verktygslivslängd.


Moldmax HH

Hämta
Moldmax HH är en berylliumkoppar-legering som har en hårdhet på ca 40 HRC. Kopparlegeringars speciella egenskaper gör dem lämpliga som material för formar, där en kombinationen av mycket hög värmeledningsförmåga, korrosionsmotstånd och polerbarhet krävs.


Uddeholm Nimax

Hämta
Uddeholm Nimax är ett lågkolhaltigt plastformningsstål med en leveranshårdhet på ca ~40 HRC. Nimax kan användas i ett flertal olika applikationer inom plastformningsområdet. Den mycket goda skärbarheten och höga segheten gör det också lämpligt som hållarmaterial liksom för diverse olika konstruktionsområden.


Uddeholm Nimax ESR

Hämta
Uddeholm Nimax ESR är ett lågkolhaltigt plastformstål med en leveranshårdhet på ~40 HRC. Stålet är speciellt utvecklat för medelstora och stora plastformningsverktyg med höga krav på ytfinhet. Egenskapsprofilen lämpar sig väl för transparenta, högglanspolerade och mönstrade formar inom fordons-, vitvaru-, och förpackningsindustrin.


 topp

Uddeholm Orvar 2 Microdized

Hämta
Uddeholm Orvar 2 Microdized är ett krom- molybden- vanadin-legerat stål med god värme- och nötningsbeständighet. Materialet används vid strängpressning av aluminium. Brett dimensionsprogram för stång.


Uddeholm Orvar Supreme

Hämta
Uddeholm Orvar Supreme är ett högpresterande krom- molybden- vanadin-legerat stål med god värme- och nötningsbeständighet tillsammans med god beständighet mot sprickbildning. Enastående seghet och duktilitet i alla riktningar. Används vid strängpressning, pressgjutning och smide. Även ett utmärkt material för högt påkända konstruktionsdetaljer.


Uddeholm Polmax

Hämta
Uddeholm Polmax är ett seghärdat, korrosionsbeständigt plastformstål med extremt hög renhet och polerbarhet samt med god skärbarhet. Används företrädesvis i formar där de allra högsta kraven på polerbarhet ställs, exempelvis vid tillverkning av linser, CD-skivor och medicinska applikationer.


Uddeholm QRO 90 Supreme

Hämta
Uddeholm QRO 90 Supreme är ett patenterat varmarbetsstål som har en kombination av hög beständighet mot termochock och termisk utmattning samt mycket god hållfasthet och hårdhet vid förhöjd temperatur. Används för pressgjutning, varmpressning och smide.


Uddeholm Ramax HH

Hämta
Uddeholm Ramax HH är ett rosttrögt hållarstål med utmärkt bearbetbarhet som levereras i seghärdat tillstånd. Bearbetbarheten i kombination med korrosionsbeständighet ger minskade tillverknings- och underhållskostnader.


Uddeholm RoyAlloy

Hämta
Uddeholm RoyAlloy är ett patenterat korrosionsbeständigt hållarstål, som levereras i seghärdat tillstånd. Uddeholm RoyAlloy kännetecknas av utmärkt bearbetbarhet och svetsbarhet, hög korrosionsbeständighet och jämn hårdhet i alla dimensioner


Uddeholm Rigor

Hämta
Uddeholm Rigor kännetecknas av god beständighet mot alla typer av nötning och sprickbildning. Denna kombination gör Rigor till ett allroundstål för kallarbetsverktyg vid meddellånga serier.


Uddeholm Sleipner

Hämta
Uddeholm Sleipner är ett verktygsstål med en bred egenskapsprofil som även passar mycket bra som substratstål för ytbehandling. Sleipner är ett extremt mångsidigt stål för alla typer av kallarbetsapplikationer i medellånga produktionsserier med en kombination av hög hårdhet, bra nötningsbeständighet och god duktilitet.


 topp

Uddeholm Stavax ESR

Hämta
Uddeholm Stavax ESR är ett rosttrögt formstål med mycket god polerbarhet. Lämpligt som insatsmaterial inom den medicinska industrin, insatser där höga krav ställs på ytfinish och där låga underhållskostnader eftersträvas.


Uddeholm Sverker 3

Hämta
Uddeholm Sverker 3 är ett volframlegerat stål som lämpar sig för kallarbetsverktyg vid medellånga och långa serier vid applikationer där kraven på abrasiv slitstyrka är extremt hög. Sverker 3 består av stora karbider, vilket ger förbättrad nötningsbeständighet men minskar motståndet mot urflisning.


Uddeholm Sverker 21

Hämta
Uddeholm Sverker 21 rekommenderas för kallarbetsverktyg vid medellånga serier i applikationer som kräver högt abrasivt nötningsmotstånd och med lägre krav på duktilitet. Detta stål med hög kromhalt är ett av de  vanligaste stålen för kallarbetsapplikationer.


Uddeholm UHB 11

Hämta
Uddeholm UHB 11 är ett stål med medelhög kolhalt, lämpligt för stans- och dynfästen, fixturer eller andra konstruktionsdetaljer. Stålet har god skärbarhet och hållfasthet, kan också användas i härdat och värmebehandlat tillstånd för enklare verktyg.


Uddeholm Unimax

Hämta
Uddeholm Unimax är ett universalstål för olika applikationsområden. Det är utmärkt för plastformning, kallarbete och varmarbete. Dessutom innebär den unika kombinationen av hårdhet och seghet att stålet även är mycket lämpligt för många konstruktions- och maskintillämpningar.


 topp

Uddeholm Vanadis 4 Extra SuperClean

Hämta
Uddeholm Vanadis 4 Extra SuperClean är ett högpresterande pulvermetallurgiskt verktygsstål speciellt lämpligt för applikationer, där höga krav ställs på motstånd mot urflisning och förslitning. Vanadis 4 Extra ersätter Vanadis 4.


Uddeholm Vanadis 8 SuperClean

Hämta
Uddeholm Vanadis 8 SuperClean är ett pulvermetallurgiskt verktygsstål speciellt lämpligt för mycket långa serier där abrasiv/rivande nötning är den dominerande skademekanismen. Vanadis 8 erbjuder en unik kombination av extrem nötningsbeständighet och god seghet. Andra utmärkande egenskaper är god skärbarhet och god dimensionsstabilitet vid värmebehandling och bearbetning.


Uddeholm Vanadis 10 SuperClean

Hämta
Uddeholm Vanadis 10 SuperClean är speciellt lämpligt för kallarbetsverktyg vid mycket långa serier där abrasiv nötning är det dominerande problemet. Kombinationen av extrem abrasiv slitstyrka och god seghet gör Vanadis 10 till ett intressant materialval i applikationer där hårdmetall flisar ur eller brister.


Uddeholm Vanadis 23 SuperClean

Hämta
Uddeholm Vanadis 23 SuperClean är ett pulversnabbstål, som lämpar sig för kallarbetsverktyg i applikationer med höga krav på nötningsbeständighet eller där det finns risk för plastisk deformation.


Uddeholm Vanadis 30 SuperClean

Hämta
Uddeholm Vanadis 30 SuperClean är ett högpresterande pulversnabbstål. Tillsatsen av 8,5 % kobolt har en positiv effekt på slitstyrkan vid höga temperaturer som tillsammans med seghet är egenskaper som krävs för skärande verktyg.


Uddeholm Vanadis 60 SuperClean

Hämta
Uddeholm Vanadis 60 SuperClean är ett högpresterande pulversnabbstål. Tillsatsen av 10,5 % kobolt har en positiv effekt på slitstyrkan vid höga temperaturer som tillsammans med seghet är egenskaper som krävs för skärande verktyg.


Uddeholm Vanax SuperClean

Hämta
Uddeholm Vanax SuperClean är ett pulvermetallurgiskt stål med en banbrytande egenskapsprofil för riktigt utmanande miljöer. Kombinationen rostfritt och en hårdhet på 60 HRC gör stålet till en problemlösare utöver det vanliga i applikationer där inga andra material fungerar.


Uddeholm Vancron 40 SuperClean

Hämta
Uddeholm Vancron 40 SuperClean är ett nitrerat pulverstål som erbjuder en utmärkt kombination av god beständighet mot påkletningar och adhesiv nötning. Vanliga applikationer är stansning och formning, kallextrusion, djupdragning och pulverpressning.


Uddeholm Vidar Superior

Hämta
Uddeholm Vidar Superior är ett varmarbetsstål med hög beständighet mot sprickbildning. Stålet är speciellt lämpligt för applikationer som kräver hög seghet, som t ex vid pressgjutning och smide.


 topp
go